top of page

Népzene, történeti zene, bordalok

Népzenei koncertek, régizenei koncertek, borklubokba, borfesztiválokra, szüreti mulatságokra való muzsika, ünnepek zenéje, rendhagyó zenei előadások, szakrális zene, istenes énekek.

Népzenei koncertek

A magyar népzene kifogyhatatlan forrásaiból merítve, a zenei gyökereink nyújtotta lehetőségeket s hangszereink adottságait is tovább gondolva muzsikálunk. Tematikus előadásainkon szerelmes és vigasságos énekek, szüreti és boros dallamok, történeti énekek, és táncnóták is hallhatók. Elsősorban a magyar zenetörténet régmúltjából, a magyar népzene ősforrásából táplálkozunk, különös tekintettel a moldvai csángó magyarság által a középkori zenei hagyomány sajátosságait megőrzött dallamokra, ugyanakkor átitatódva a belső-ázsiai lovas népek zenei gondolkodásával s nyitott füllel fordulva az orientális zenei mintázatokhoz kapcsolódó szabad rögtönzések felé.

diósjenő.jpg

Régizenei koncertek

A középkori és reneszánsz Európa zenetörténeti emlékeiből: virágénekekből, vitézi énekekből, táncdallamokból, históriás énekekből, balladákból, istenes énekeiből válogatunk. A magyar népzene és a reneszánsz muzsika kapcsolódási pontjait keressük korabeli hangszereink segítségével.

Szakrális zene, istenes énekek

Örvend az ég vigassággal - A zene minden korban kiemelkedő szereppel bírt a istenkereső ember számára. Örömét kiteljesítette, fájdalmaira gyógyírt hozott. Európa és Kis-Ázsia legkorábbi időktől fennmaradt vokál-polifonikus és hangszerkíséretes szakrális zenei gyöngyszemeiből, vallásos népi énekekből és reneszánsz kori istenes énekelt versekből állítottuk össze régi magyar hangszereken előadott műsorunkat.

Igyál jó barátom

Borklubokba, borfesztiválokra, szüreti mulatságokra való muzsika. A kóstolgató vendégek örömére szüreti dallamokat, népi, városi és középkori bordalokat, szerelmes és vigasságos énekeket és régi táncdallamokat szólaltatunk meg hagyományos magyar és keleti hangszerek - kecskeduda, koboz, saz, pásztorfurulyák, flóta, doromb, tárogatósíp kíséretében. A jókedvű közönséget igény szerint táncra is perdítjük. Az alkalom jellegéhez igazodva húzzuk elő zenei kincsestárunkból repertoárunk további darabjait, illetve lépünk a rögtönzés szabad ösvényére.

Szent királyaink nyomában

Árpád-házi szent királyaink korának zenéjét és szakrális énekeit, valamint későbbi századok ebben a szellemiségben fogant muzsikáját szólaltatjuk meg hagyományos magyar népi hangszereken. A Szent Koronánkat Boldogasszonynak felajánló István, a szellemében és lelkiségében, termetében és tetteiben egyaránt kimagasló László, valamint a példamutatóan nemes lelkű Imre herceg világát idézzük előadásunkban.

Mátyás király zenéje

Legendás hírű Mátyás királyunk a magyar reneszánsz emblematikus alakja is egyben. Udvartartásában virágzó kulturális élet folyt, melyben népi, világi és egyházi hatások egyaránt megjelentek. E gazdag művészeti élet zenei világában merítkezünk meg előadásunkban: Mátyás-énekekkel, korabeli táncmuzsikával, török és európai dallamokkal, virágénekekkel.

Ünnepek zenéje

Nemzeti ünnepeinkhez s az esztendő évkörös rendjének jeles napjaihoz kapcsolódó előadásaink alkalmával megszólalnak mind a Kárpát–medence szakrális és nemzeti énekei, mind pedig a kor embere számára fontos mondanivalót hordozó dallamok. Karácsonyi és regős énekek, betlehemes játék, farsangi dramatikus szokások, húsvéti és pünkösdi ünnepkör dallamai, Szent János és Szent István-napi énekeink, valamint szabadságharcaink történeti és katonaénekei szerepelnek műsorunkon.

Kőrösi Csoma Sándor útján

Intuitív zenei előadásunkban a nyelvész-kutató lenyűgöző és áldozatos utazását követjük nyomon zenei eszközökkel. Magyar, balkáni, török, kazak-türk, afgán, üzbég, tibeti, ujgur és kínai dallamok hangzanak el Kőrösi és kortársai feljegyzéseivel keretezve. Nem tudományos, vagy zenetörténeti előadást látnak-hallanak. Csak dőljenek hátra és helyezkedjenek bele Csoma korának világába! Az előadásban használt hangszereink: koboz, saz, kínai holdgitár, furulyák, kecskeduda, kínai bambuszfuvolák, töröksíp, szájorgona, tilinkó, tapan, homokóradob, dorombok, tibeti hangtál, csengők, gong, pergők, zugattyú.

Rendhagyó zenei előadások

Az alkalom egyedi jellegéhez igazodó improvizatív kapcsolódások, belső rezdüléseket követő szabad zenei rögtönzések kiállítás-megnyitókhoz, irodalmi estekhez, illetve tematikus műsorok protokollprogramokhoz, ünnepi rendezvényekhez.

Az Aranyalma Páros Páratlan koncertje 

Az Aranyalma Páros és barátai dob és ütőhangszeres, nagybőgős, tekerős kísérettel bővített többszemélyes népzenei és régizenei koncertje. Kívánságra táncházzal, tánctanítással is kiegészítve.

 

bottom of page