top of page

Gyermekfoglalkozások

Gyermektáncházainkban, interaktív mesekoncertjeinken, zenebölcső-foglalkozásainkon, hangszerbemutatóinkon, a kerek esztendő jeles napjaihoz, ünnepeihez, évszakos rendjéhez igazodva éneklünk, táncolunk, mesélünk és játszunk kicsikkel és nagyokkal.

Koboz, kecskeduda, pásztorfurulyák, doromb, flóta, tárogatósíp, tilinkó s megannyi érdekes népi hangszer segítségével nyitjuk meg a kapukat a magyar néphagyomány varázslatos gazdagságú világa felé.

Mesetáncházaink az esztendő jeles napjaihoz, ünnepeihez, évszakos rendjéhez igazodnak. A gyerekek nemcsak láthatják - hallhatják népmeséinket, de mondókák, néptánc, játékok, találós kérdések, hangszerbemutató és énektanulás által résztvevői is lesznek kerek mesevilágunknak. 

Előadásainkat a következő történetek köré szőjük:

 

Mátyás király bojtárja – Volt egyszer egy pásztorlegény, aki beállt Mátyás királyhoz szolgálni. Igen ám, de elbolyongtak a rábízott jószágok, hogyan fog elszámolni velük a királynak ? A gyerekek segítségével ez a kedves, ismert történet rendhagyó, interaktív Mátyás kori mesévé kerekedik, amelyben a mese, a zene és a tánc mellett népi hangszerbemutató, a pásztorok életének bemutatása és egy „igazi kecske” is helyet kap!

 

Napnyugattól napkeletig – "Elindul a legény s megy hetedhét határon, megy-megy jó messzire, mert akkoriban még nem volt annyi bolond, mint a mai világban!" Az ismert Kis ködmön népmesénk főhőse ezúttal hosszabb útra indul, bejár ismeretlen, messzi földeket, távoli tájakat. Hagyományos magyar és varázslatos keleti hangszereink segítségével elröpítjük a hallgatóságot a karcsú mecsetek, az utcán sétáló tehenek, ugrándozó majmok, valamint a pagodák világába. Tartsanak velünk egy mesés világutazásra!

 

Farsang három napjában – A farsangi mulatságok, állatalakoskodások világába látogatunk el, sok tréfával, játékkal, énekkel, Ilók és Mihók tréfás meséjével. Ki a medve? Ki a róka? Ezt talán csak Mihók tudja. Gyertek velünk, járjunk utána!

 

Vagyok bátor, jó vitéz – Szabadságharcaink hősies lelkesedését idéző tavaszünnep, sok zenével, tánccal, énekkel és játékos próbatételekkel, főképpen nemzeti ünnepeink idejére.

 

Szép Szent György – A királylányt szabadító napvitéz zenés-mesés-táncos történetén keresztül a gyermekek magukban is meglelhetik a bátorság, jószívűség és éles eszűség sárkányt is legyőző erejét. Vigyázat, egy hatalmas sárkány is érkezik velünk!

 

Rózsa és Ibolya meséje – Zenés mesénkkel Tündérországba repítjük a hallgatóságot, ahol a szerelmesek, miután kiállták a próbatételeket, végre egymásra találhatnak. Vigyázat! Varázsolni is fogunk!

 

Piros Pünkösd Napján – Egyszer volt, hol nem volt egy pöttöm kis legényke, akinek szívében akkora erő lakozott, hogy fittyet hányva a csúfolódókra, kiállta az összes próbát és pünkösdi királyként elnyerhette választottja kezét.

 

Szent lovának szent patkója (Szent László királyról) – Tábortűz ég, szikra pattog a hűvös éjben, rege szól. Hősi idők legendái nyomán elevenednek meg a lovagkirály és vitézeinek csodás történetei. Szent László királyunk, "csillagok között fényességes csillag" tündöklése, Mirkó királyfi meséje és gyönyörű korabeli muzsika repítenek minket a kalandos középkorba.

 

A kicsi dió – Mese a szegény emberről, az ördögről és a cipóról. A zenés történet átélése során a gyerekek megismerhetik a kenyér történetét és a kenyérsütéshez kapcsolódó számtalan mondókát, éneket.

 

A szőlősgazda furulyája – Mindenki tudja, milyen finom az érett szőlő. Benne mosolyog a napsugár. De mi történik, ha a várva-várt szüret előtt hirtelen más is megkívánja a finom csemegét? Mit tehet a szőlősgazda, hogy a seregélyek meg ne dézsmálják a termést? És hogyan kerül egy csodafurulya a történetbe? Erre keresünk választ a gyerekekkel együtt zenés, énekes, táncos mesejátékunkban.

A talányfejtő lány Mátyás királyról szóló meséket, mondákat, korabeli történetírók feljegyzéseinek részleteit és egy széphistóriát válogatottunk és  kötögettünk össze megannyi régi hangszer játszotta magyar népzenei dallam és reneszánsz  muzsika fonalával vidám zenés-táncos, igény szerint sok gyereket is kis színjátékossá avató interaktív játékká. Történetünkre a bölcs Mátyás királyunk eszén is túljáró furfangos lány meséje tesz koronát.

 

Szent Mártonról – „Kit kerestek itt lámpásokkal, fáklyákkal és énekekkel? – Mártont keressük, aki köpönyegével betakarta a didergő koldust...” Pannóniában született nemes lelkű Szent Márton legendáit meséljük el sok szép régi énekkel, mondókával, köszöntővel, játékkal és tánccal fűszerezve.

Emlékezzünk jóságára! – Miklós püspök legendáit, kalandos történeteit fűzzünk össze játékos mesévé a gyerekek közreműködésével. Önálló mesetáncházként és a Mikulás érkezését megelőző izgalmas bevezető előadásként is jó szívvel ajánljuk!

Elveszett az aranycsitkó – Karácsonyváró játékfüzér sok-sok énekkel, tánccal, mondókával és játékos próbatételekkel. Megtaláljuk-e együtt a moldvai hagyományban élő, ajándékot hozó aranycsitkót? Akár nagy létszámú gyerekcsoportot is folytonosan megmozgató interaktív játék.

 

Csillag-csengő – Azonos című karácsonyi mesekönyv-lemezünk előadása. Bájos történetében a kerek esztendőt lelkesen végigszárnyaló tündér-madárkák ereszkednek le közénk a földre és boldog örömmel élik át a magyar karácsony misztériumát.

Szokás-dallamok, Luca-napi varázslatok, regös, betlehemes és karácsonyi énekek, köszöntők hangzanak fel, s megtudhatjuk miként vonultak be a pásztorok karácsony éjjelén a templomba...

Hangok szárnyán - interaktív hangszerbemutató és hangszersimogató

Mintegy harminc hagyományos és keleti hangszer (furulyák, fuvolák, dudák, szájorgonák, töröksípok, koboz, bağlama, holdgitár, dorombok és ütőhangszerek) mesés-mókás bemutatója, kívánság szerint 30/60/90 percben, egy vagy két személyes előadásban.

Népek zenéje hangszerei 1.jpg

Zenebölcső - foglalkozások a legkisebbelnek

Zenebölcső - foglalkozásainkon magyar gyermekjátékokat és egyszerű mozgással kísért ölbeli játékokat játszunk, mondókákat, népdalokat tanulunk és különböző népi hangszerekkel (koboz, tilinkó, doromb, furulya és ritmushangszerek) ismerkedünk meg.

Az évkör rendjéhez, jeles napjaihoz igazodó, közel egy órás találkozásainkon a gyermekek hangszíneket, lelkiállapotokat ismernek meg, megtanulnak belehelyezkedni a csend és a hangok világába, s a dallamokon keresztül a máig élő hagyományos magyar népi kultúrával találkoznak.

Gyermekeink életüknek ebben a szakaszában a lényeget ragadják meg, a dalok, mondókák, mozgásos játékok ritmikussága segíti őket a világ tagozódásának és önmaguk test-tudatának megismerésében, a természet ritmusával való összhang megteremtésében, képzeletviláguk és anyanyelv-ismeretük kiteljesítésében.

Miként a játék, úgy a zene is önfeledt állapotra hangol, nyugalmat és örömet ad és kedvet ébreszt a szülők számára is a mindennapi énekléshez, ilyen módon is erősítve az anya-gyermek kapcsolatot.

Zenebölcső 2023.01. Verőce vágott.jpg

Rendhagyó történelemóra

A magyar nép zenetörténeti emlékeit mutatjuk meg. Árpád-házi királyaink idejéből, a török hódoltság korából, Rákóczi-szabadságharc kuruc költészetéből, az 1848-as szabadságharc énekeiből válogatva.  

rendhagyo-1.jpg
bottom of page